Wat is ritueelbegeleiding bij een uitvaart?

Op de vraag wat een ritueelbegeleider doet bij een uitvaart, is mijn antwoord: “Ik ben de niet-kerkelijke variant van de dominee of pastoor”.

Samen met u geef ik vorm en inhoud aan de uitvaartplechtigheid. 

Wellicht met kerkelijke elementen? Of juist zonder verbinding met een geloof? Vanuit humanistisch gedachtegoed? Of alleen terugkijkend op het leven van de overledene en het gemis dat er straks zal zijn?

Als ritueelbegeleider probeer ik voor een goede balans te zorgen tijdens de afscheidsbijeenkomst. Ook voor eventuele kinderen of familieleden met dementie, autisme en/of een verstandelijke beperking is er dan een plaats.

Daarbij komen de volgende vragen aan bod:

  • Wie gaan er spreken?
  • Welke muziek wilt u laten horen?
  • Hoe kunnen we het levensverhaal van de overledene zo goed mogelijk schetsen?
  • Wilt u een rituele handeling doen? Er zijn veel mogelijkheden. Kaarsen aansteken is een bekend ritueel. Of de kinderen een kring om de kist laten vormen bij het zingen van een lied. Ook kunt u bij een begrafenis rozenblaadjes strooien op het graf.
  • Wilt u met foto’s de levensloop van de overledene laten zien?
  • Wilt u een gedicht (laten) voorlezen, dat troost biedt of de overledene kenmerkt?